Özkardeşler emlak Ofisi
 • Danışmanlar
  Emre ESMER
  OFİS  : 0312 321 7 321
  GSM : 0507 202 54 03
  FAX   : 0312 323 3000
  ETLİK CAD NUMARA 186-A-B-C
 • Danışmanlar
  Emrah ESMER
  OFİS  : 0312 321 7 321
  GSM : 507-2025403
  FAX   : 0312 323 3 000
  ETLİK CAD NUMARA 186-A-B-C
 • Danışmanlar
  Şirket yetkilisi Serkan ESMER
  OFİS  : 0312 321 7 321
  GSM : 532 572 40 52
  FAX   : 0312 323 3 000
  ETLİK CAD NUMARA 186-A-B-C
 • Danışmanlar
  Recep ESMER
  OFİS  : 0312 321 7 321
  GSM : 0543 486 1152
  FAX   : 0312 323 3000
  yeni etlik caddesi no 186/a-b-c
 • Danışmanlar
  Erkan ESMER
  OFİS  : 0312 321 7 321
  GSM : 0532 764 98 84
  FAX   : 0312 323 3000
  YENİ ETLİK CADDESİ NO 186/A-B-C

Ev almak isteyenlere müjdeli haber...

Ev almak isteyenlere müjdeli haber...

Konutta devlet desteği 20 bin lira oluyor...

Yeni Torba Yasa Tasarısı TBMM'ye sevk edildi. Yeni Torba Yasa Tasarısı içerisinde konut almak isteyene devlet desteği yüzde 25 oranla 20 bin liraya çıkıyor.

 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Devletin Konut hesabı sisteminde devlet katkısı tutarı artıyor. Konutta devlet desteği oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılıyor. Eskiden 15 bin lira olan destek tutarı 20 bin liraya ulaşacak.


Yeni Torba Yasa Tasarısı içerisinde yer alan diğer konular ise şöyle;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı daire başkanlıkları birleştirilmek ve yeniden isimlendirilmek suretiyle teşkilat yapısı yeniden düzenlenecek.  Bazı kadrolar iptal edilerek, değişikliklere uygun 3 kadro ihdas edilecek. 

Konut desteği artıyor

Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alanlarına destek olunmasını amaçlayan Konut Hesabı sisteminde yeni düzenlemeler geliyor. Yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek ve azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.


Nispi tapu harçlarının, konutları bu madde çerçevesinde açılan konut hesaplarına istinaden devralanlar açısından farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Haksız olarak harçların eksik ödenmiş olması durumunda, harcın geri alınmasına ilişkin düzenleme olacak.


Organize sanayi bölgelerinde hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi alt yapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.